saltStrøing og fjerning av tykk is / hardpakket snø

Strøing = sikker vei

For at veien skal være farbar i vinterhalvåret, bruker vi sand og salt. Slik unngår vi at det danner seg is på veier, fortau, gangstier og parkeringsplasser. Dersom det er ventet snø, salter vi i forkant og unngår dermed at snøen fryser fast.

I tillegg til salting strør vi med sand. Slik strøing skal være utført innen tre-fem timer etter at behovet oppsto.

Salting og strøing med sand bidrar til å redusere/unngå personskader og trafikkuhell.