vent

Ventilasjon

Drift og vedlikehold

Effektiv ventilasjon forutsetter et systematisk og velfungerende vedlikeholdsprogram.

For at innemiljøet skal være godt, må brukt og forurenset luft erstattes med frisk luft utenfra.

 

Hvis bygget har et dårlig vedlikeholdt ventilasjonsanlegg, blir innemiljøet deretter.

Et ventilasjonsanlegg skal sikre en effektiv filtrering av luften. Dette forutsetter at anlegget ikke, i seg selv, forurenser luften. Slikt unngås ved riktig og regelmessig rengjøring og vedlikehold. Filter må kontrolleres og skiftes med jevne mellomrom, to ganger pr. år anbefales. Ved mye forurensing må hyppigere filterskift påregnes.

Filter må byttes selv om trykkfall over filteret ikke tilsier dette. Dersom filterne blir våte bør de også skiftes, dette for å unngå bakterie- og muggdannelse. Selve anlegget bør også jevnlig kontrolleres og rengjøres ved behov (ved normal belastning hvert 2. eller 3. år).

(Ref.: Norges Astma- og Allergiforbund)

 

Et godt inneklima krever jevnlig vedlikehold.

 

Vi kan gi deg en vurdering av tilstanden på ditt inneklima og tilbyr løsninger for:

  • drift
  • vedlikehold
  • oppgradering
  • ombygging
  • energibruk

Vi er alltid oppdatert på ny kunnskap om teknologi. Vår kompetanse, og erfaring med slik drift, gjør at vi finner fram til løsninger som er tilpasset dine behov.