soppelSøppel og avfall

Våre vaktmestere fjerner søppel og avfall på sine faste runder.

Skulle borettslaget / bedriften ha behov for ytterligere søppelhåndtering, skaffer vi container til konkurransedyktige priser.