snickra

Vedlikehold

Vi påtar oss ansvaret for drift og vedlikehold av borettslaget, så som

 • Dører
 • Dørlukkere
 • Plen
 • Blomsterbed
 • Murerarbeid
 • Oppvarming
 • Snekkerarbeid
 • Vinduer
 • Kledning
 • Skadeutbedring
 • Veier
 • Sykkelstier
 • Tak
 • Takrenner
 • Malingsarbeid
 • Brannslokningsutstyr

Lysmateriell som ikke lenger brukes, leverer vi til egnede mottak, slik at miljøet skånes.

 Moderne vedlikehold

Dette omfatter mye mer enn bare det du ser og vurderer som problematisk. Dessuten er det viktig at materiell, verktøy og maskinpark vedlikeholdes, noe vi selv tar oss av. Dette vil på sikt spare deg for utgifter.

For at ikke bygningsmassen skal forfalle, er det viktig med forebyggende vedlikehold.